Internal Financial Auditor

Vacaturekenmerken

Functie:
Internal Financial Auditor
Naam organisatie:
Provincie Limburg
Dienstverband:
Vast dienstverband
Regio:
Limburg
Uren:
36
Status:
Werving gestart
Solliciteren

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Functiebeschrijving

Werken bij de Provincie Limburg
Samen aan de slag, in Limburg bereiken we meer!
Limburg. Die eigenzinnige regio die Nederland groter maakt en verbindt met Europa. Waar historie, tradities en cultuur zorgen voor de saamhorigheid die nodig is om vooruit te komen. In een omgeving die bol staat van de innovatie en hightech en waar grensoverschrijdend werken en denken vanzelfsprekend is. In Limburg worden lokale rust en mondiale dynamiek in één regio gevangen. Met de Provincie Limburg als bestuursorgaan dat welvaart, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling stimuleert, samen met enthousiaste en slagvaardige partners, doelgericht en met trots. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals die in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Als werkgever ondersteunt de Provincie Limburg deze persoonlijke ontwikkeling.  

Het team Concerncontrol en -advies van het cluster Concern wordt uitgebreid met de positie van:


Internal Financial Auditor (1,0 fte)

Analytisch, energiek, objectief en controlerend


Cluster Concern
De Provincie Limburg is voortdurend in beweging, dus ook de ambtelijke organisatie. Binnen de organisatie vervult Concerncontrol en-advies een belangrijke centrale kritische functie bij het in balans houden van ambities en mogelijkheden, maar ook bij het vaststellen van doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Hiertoe is een concerncontrol raamwerk opgesteld dat is gebaseerd op het ‘Three Lines of Defense’ (3LoD)  model. Het Cluster biedt de overige clusters een helpende hand bij het inrichten en optimaliseren van de First en Second Line of Defense, inclusief risicomanagement en met het inrichten van concernkaders- en richtlijnen. Het cluster Concern vormt zelf de Third Line of Defense en is de vertrouwde adviseur van bestuur, directie en het clustermanagement.

De functie:
Als Internal Financial Auditor vorm je samen met je collega Auditors (Financial en Operational Auditors) en Beleidsonderzoekers het Audit team van het Cluster Concern. Vanuit jouw rol en positie binnen de derde lijn (3LoD): 

- Toets je de kwaliteit van interne beheersing gericht op de financiële verantwoording op basis van de geplande werkzaamheden in het jaarlijks intern controleplan. Je geeft daarbij een objectief oordeel over de opzet, bestaan en werking van aanwezige risico’s en de mitigerende administratief organisatorische- en interne beheersmaatregelen (AO/IB) die in de eerste lijn (1LoD) en tweede lijn (2LoD) worden uitgevoerd. De uitkomsten worden vastgelegd in interne controle memo’s die met het betrokken clustermanagement worden afgestemd. 

- Stel je periodiek (minimaal 1 keer per jaar) op basis van de interne controlememo’s een overall rapportage op voor de directie. In deze rapportage wordt ingegaan op de geconstateerde bevindingen en aanbevelingen en de respons van het betreffende management hierop. Ook wordt aangegeven in hoeverre de aanbevelingen van de externe accountant (in haar management letter en rapport van bevindingen) zijn opgevolgd en worden actuele landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe notities van commissie BBV) gerapporteerd. Tenslotte komt de voortgang van de uitvoering van het intern controleplan aan de orde. 

- Naar verwachting zal vanaf het boekjaar 2022 door Gedeputeerde Staten een rechtmatigheidsverklaring moeten worden verstrekt waarin het college verklaart rechtmatig te hebben gehandeld met betrekking tot de regelgeving die in het normenkader is opgenomen. Jij bereidt de afgifte van deze verklaring voor door middel van controles en rapportages.
 
- Stel je een jaarlijks een frauderisicoanalyse op die wordt vastgesteld door Directieteam en het college van Gedeputeerde Staten. 

- Beoordeel je de borging van de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening in de reguliere P&C-producten, met bijzondere aandacht voor de getrouwheid en (begrotings)rechtmatigheid van de jaarrekening. 

- Volg je het landelijk beleid op het gebied van financial audit en rechtmatigheid en onderhoudt actief contacten met het externe krachtenveld (waaronder Ministerie BzK, IPO en externe accountant), bent lid van interprovinciale overlegstructuren en weet interne en externe ontwikkelingen goed te volgen en scherp te analyseren.

- Draag je zorg voor effectief kennismanagement binnen de provinciale organisatie over financial audit- en rechtmatigheidsaspecten waaronder het ontwikkelen van best practices, templates, standaard adviesrapportages e.d. in overleg en samenwerking met je collega’s.

- Tot slot zorg je samen met je directe collega’s  voor de coördinatie en afstemming van de verbijzonderde interne controles die op verzoek van de externe accountant worden uitgevoerd. Je beoordeelt concept rapportages van de externe accountant zoals de management letter en het rapport van bevindingen en bereidt een concept  reactie van het Directieteam respectievelijk Gedeputeerde Staten voor op de ontvangen rapporten. 

- Je bent betrokken en flexibel inzetbaar en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat vraagt Provincie Limburg van jou:
 algemeen theoretische en praktische kennis van financial audit, risk & control raamwerken, BBV en rechtmatigheidscontroles op minimaal HBO niveau richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde;
 inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en kennis van algemeen maatschappelijke ontwikkelingen;
 iemand met overtuigingskracht en een onafhankelijke positief kritische houding; 
 aantoonbare ervaring met het uitvoeren van verbijzonderde interne controleactiviteiten en het opstellen van interne controlememo’s en adviesrapporten;
 minimaal 5 jaar ervaring binnen interne of externe audit. Ervaring bij één van de (middel)grote accountantskantoren of een Internal Audit afdeling is een pré;
 een oplossings- en resultaatgerichte werkstijl, klantgericht, zelfstandig en proactief handelend;
 daadkrachtig en overtuigend optreden in de mondelinge en schriftelijke advisering zowel in termen van bruikbare praktische oplossingen als in termen van bewaken van vastgestelde normen- en concernkaders;
 een teamplayer, binnen het cluster Concern, maar ook in de samenwerking met andere clusters binnen de organisatie;
 uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, luister- en presentatievaardigheden, zowel op ambtelijk- als op directieniveau.

Geboden wordt:
Allereerst een boeiende baan in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron. En daarnaast een salariëring op basis van een 36-urige werkweek die recht doet aan de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats in schaal 10 (Max. € 4.386,-). De Provincie Limburg beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22%. Hierin zijn onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Zo kun je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften en op deze wijze kun je jouw maandelijkse inkomen beïnvloeden. Daarnaast wordt jou een persoonlijk opleidingsbudget toegekend (POB) ter hoogte van € 5000,- voor een periode van 5 jaar.

Interesse?
Limbourg & Partners verzorgt voor de Provincie Limburg de Werving & Préselectie van deze procedure. Voor meer informatie over de positie en de procedure kun je contact opnemen met Marnix Postma (Managing Consultant), 06-3322 5618 of met Jacco Kempen (Managing Director), 06-2063 4950. Wil je direct reageren dan zien we jouw CV met een korte motivatie graag tegemoet. Kandidaten worden verzocht om voor vrijdag 30 september 2022 te reageren. De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

Clusterleider Maatschappelijke Ontwikkeling

Vast dienstverband
Lees meer

Section Leader Maintenance

Vast dienstverband
Lees meer

Hoofd HR & Academy

Vast dienstverband
Lees meer

Projectmanager Stedelijke Ontwikkeling

Vast dienstverband
Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen