Hoofd Informatiemanagement

Vacaturekenmerken

Functie:
Hoofd Informatiemanagement
Naam organisatie:
Gemeente Venlo
Dienstverband:
Vast dienstverband
Regio:
Limburg
Uren:
36
Status:
Werving gestart
Solliciteren

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Functiebeschrijving

Venlo is…
een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender.

Wegens vertrek van de huidige collega zijn wij voor gemeente Venlo op zoek naar een:

Hoofd Informatiemanagement

boegbeeld, innovator, analytisch, procesgericht, daadkracht, visie

Context:
De visie op informatie en data van Gemeente Venlo is: ‘Data hebben waarde, jij maakt ze waardevol’. Het doel van deze visie is om de organisatie zicht te geven op wat nodig is om voorbereid te zijn op de snelle technologische en digitale ontwikkelingen die op Venlo afkomen. Het team IM van Gemeente Venlo bevindt zich in een transitiefase; het opereert in een dynamisch speelveld en beweegt qua structuur en organisatie mee met de ontwikkelingen. Alle gemeenten staan voor een soortgelijke opgave. Gegeven de Venlose startsituatie en beschikbare middelen is het de ambitie van Gemeente Venlo om op het gebied van informatie en data toekomstbestendig te zijn vanuit een solide basis. Informatie gestuurd werken wordt dus steeds belangrijker en daarmee ook professioneel informatiemanagement. Door slimme koppelingen tussen systemen te maken en innovaties als sensoren te gebruiken bouwt Venlo daaraan verder met een team van klant- en resultaatgerichte procesdenkers die goed samenwerken en elkaar stimuleren om verder te komen. 
Het team IM is ingericht in 3 klantdomeinen (Maatschappelijk, Ruimtelijk Fysiek en Dienstverlening) en 1 domein Business lntelligence. Elk domein heeft een eigen coördinator (hulpstructuur). De coördinator is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de medewerkers en de afstemming met de interne klanten. Team IM telt in totaal 55 fte aan eigen medewerkers en is aangevuld met een aantal externe krachten. 


De functie:
Het stimuleren van informatie gestuurd handelen is een geschetste doorontwikkeling in de kadernota en een geprioriteerd thema in het programma Bedrijfsvoering. De primaire doelstelling is het ontwikkelen van stuurinformatie en werkwijzen ter ondersteuning van de programma's en teams. Informatie gestuurd handelen bestaat uit een aantal te ontwikkelen onderdelen. Als Hoofd Informatiemanagement ben jij gericht op de volgende aandachtsgebieden en taakvelden:
- Je bent in de eerste plaats leidinggevende en manager van het team Informatiemanagement. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur en directeuren. Daarnaast fungeer je als opdrachtnemer voor de programmamanager voor de bijdragen aan de realisatie van de programma’s voor zover deze in het teamplan zijn opgenomen en stelt middelen en capaciteit beschikbaar. Je draagt zorg en bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en realiseren van een teamplan voor het team. Dit teamplan inclusief de doorkijk naar volgende jaren sluit aan bij het directieplan en de programmaplannen (begroting), waarbij een goede aansluiting van beleid en uitvoering integraal belegd is; 
- Je bent verantwoordelijk voor het behalen van concrete resultaten voor de stad en de regio die bijdragen aan het bereiken van de ambitie en inhoudelijke opgaven. Je werkt en denkt daarbij corporate: je stelt het organisatiebelang boven het teambelang; 
- Samen met de medewerkers vertaal je het eigen teamplan, waar nodig in verbinding met andere teamplannen, door naar de individuele jaarplannen van de medewerkers. Je bent in staat aan de medewerkers aan te geven wat er de komende periode op hen afkomt en wat dat betekent voor de eisen en verwachtingen die het werk aan hen stelt; 
- Je bepaalt binnen het team een duidelijke strategie in het halen van de resultaten uit het teamplan en begeleidt en faciliteert jouw medewerkers hierin. Je bent in gesprek met de medewerkers uit jouw team en voert de gesprekken conform onze HR-gesprekcyclus; 
- De invulling van jouw rol als hoofd is sterk gericht op het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers: het vergroten van professionaliteit en vakmanschap, hun wendbaarheid om met nieuwe ontwikkelingen om te kunnen gaan en het stimuleren van verbinding met collega’s, stakeholders en de directe omgeving (organisaties en burgers in de stad);
- Jij organiseert voor team IM de  i-visie/roadmap 2023-2026 aan de hand van de ontwikkellijnen (Zicht op klantvraag, Portfoliomanagement, Bedrijfsvoering team IM, Ontwikkelen team IM, Cloud, Adviseren, Automatiseringsmanagement, Informatie gestuurd handelen, etc.) De bijhorende werkzaamheden binnen team IM zijn voor 2022 gestructureerd opgepakt. De ontwikkellijnen vormen de strategische i-kaders voor de komende jaren;
- Team IM zorgt ervoor dat de informatiebehoeften vanuit de verschillende werk- en bedrijfsprocessen van  Gemeente Venlo worden vertaald in informatievoorziening. Team IM werkt steeds meer procesgericht en ontwikkelt zich steeds verder naar een regieorganisatie;
- Team IM is o.a. verantwoordelijk voor goede advisering, solide beheer (applicatiebeheer, functioneel beheer, etc.), Informatie gestuurd handelen (BI & analyse, data kwaliteit, etc.), participeren in projecten (zowel IM als lijnprojecten) en concernbrede taken zoals informatiebeveiliging;
- De digitale transformatie heeft impact op de functies en rollen binnen het team IM. Jij bewaakt de strategische personeelsplanning (kwantitatief en kwalitatief) zodat het team IM voortdurend op orde is en ook blijft  De bedrijfsvoering van IM valt onder jouw verantwoordelijkheid;

Wat vraagt Gemeente Venlo van jou?
Jij bent het boegbeeld die gelooft in de ambities van Venlo en die begrijpt dat state-of-the-art informatiemanagement de basis is om die ambitie te helpen realiseren. Je bent een daadkrachtige en resultaatgerichte people manager die vertrouwen heeft in mensen en een team faciliteert en motiveert het beste van zichzelf te geven zodat gezamenlijke doelen worden gerealiseerd. Koersvast, communicatief sterk en met overtuigingskracht weet je met oog voor de politieke verhoudingen de regierol te verkrijgen. Ook buiten jouw organisatie, want het openen en samenbrengen van netwerken en expertise levert synergievoordelen op.      
Een afgeronde opleiding op HBO+ of WO niveau (bijv. Informatiemanagement of Bedrijfskunde), gedegen managementervaring en kennis van portfoliomanagement vormen de basis van een succesvolle samenwerking. Uiteraard beschik je over relevante werkervaring waarin je hebt laten zien dat je het verschil kunt maken en gelooft in kansen.

Wat biedt Gemeente Venlo?
Een organisatie met ruimte voor de mens, waar waarde wordt gehecht aan een gesprekje bij de koffieautomaat of na werktijd bij een borrel. Maar als het er op aan komt dan staat iedereen er ook, voor elkaar en met elkaar. “Presteren begint met aandacht”. Wat heb je nodig om goed te werken en om je te ontwikkelen om het morgen nóg beter te doen? Door mensen met aandacht positief te benaderen, worden mooie resultaten bereikt.
Je werk is uitdagend maar vraagt ook het nodige van je. En daar mag best wat tegenover staan. Zoals een prima salaris dat recht doet aan jouw kennis en ervaring plus een individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris) dat je naar eigen wens kunt inzetten. Je werkweek kan flexibel worden ingedeeld en ook thuiswerken is geen probleem. Als  je dat al wilt want je komt te werken in een eigentijdse stadkantoor! Vitaliteit wordt heel voornaam gevonden en er zijn volop opleidingsmogelijkheden via het eigen loopbaancentrum: “Vooruit!”

Interesse?
Limbourg & Partners verzorgt voor Gemeente Venlo de Werving & Selectie van deze procedure. Voor meer informatie over de positie en de procedure kun je contact opnemen met Marnix Postma (Managing Consultant), 06-3322 5618. Wil je direct reageren dan zien we jouw CV met een korte motivatie graag tegemoet. Kandidaten worden verzocht om voor vrijdag 21 januari 2022 te reageren.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid & Maatschappelijke Ondersteuning

Vast dienstverband
Lees meer

(SENIOR) CONSULTANT

Vast dienstverband
Lees meer

Hoofd Informatiemanagement

Vast dienstverband
Lees meer

Medewerker Financiën & Control

Vast dienstverband
Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen