Projectadviseur Communicatie a.i.

Vacaturekenmerken

Functie:
Projectadviseur Communicatie a.i.
Dienstverband:
Interim & Projecten
Regio:
Noord-Limburg
Uren:
16
Startdatum:
01-02-2019
Duur:
36 maanden
Solliciteren

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Functiebeschrijving

Projectadviseur Communicatie a.i.
Start: 1 februari 2019
Duur: 36 maanden
Uren per week: 16
Standplaats: Wanssum, Noord-Limburg

Opdrachtomschrijving
Het project ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ is een ambitieus project dat zijn gelijke in de regio niet kent. Door tal van ingrijpende (infrastructurele) maatregelen wordt het gebied beschermd tegen toekomstige hoogwaters, ontstaat een groot nieuw natuurgebied en profiteren de (lokale) economie en de leefbaarheid in de dorpen. Met de aanleg van twee hoogwatergeulen en 20 km dijk, inrichting van 350 ha nieuwe natuur, de aanleg van 5 bruggen, het omleggen van een provinciale weg en de uitbreiding van een haven kan gerust worden gesproken van een transformatie van een gebied. 

Het Projectbureau Ooijen-Wanssum fungeert namens 5 overheidspartijen als Opdrachtgever aan de aannemerscombinatie Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer en Ploegam) die het project realiseert. Mooder Maas is eind 2016 begonnen met de uitvoering van het project, in november 2017 is de eerste schop de grond ingegaan en eind 2020 wordt het project opgeleverd. Een project dat zo diep en structureel ingrijpt in een regio en waarbij  de inzet van publieke middelen zo groot is, vraagt om een uitstekende invulling van het opdrachtgeverschap en contact met de omgeving. Het project kenmerkt zich door een innovatieve manier van werken, zowel procesmatig als inhoudelijk, die het waard is om actief te worden uitgedragen. Dit ook met het oog op de publieke verantwoording van de ingezette publieke middelen. Het Projectbureau kenmerkt zich als compact team maar met een effectieve en efficiënte toedeling van taken naar functies (‘all what is needed for project’). De projectadviseur maakt deel uit van het omgevingsteam dat onder leiding staat van de omgevingsmanager.

Taken en verantwoordelijkheden Projectadviseur communicatie Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum:
* Adviseren en overtuigen van het  projectmanagement op het gebied van strategisch/tactische en operationele communicatie.
* Vertalen van de complexiteit van dit politiek-bestuurlijke project naar concrete en eenduidige communicatiestrategieën en kernboodschappen.
* Vervullen van de  accountfunctie voor communicatievragen voor het projectbureau.
* Meedenken over scenario’s / Q&A’s / woordvoeringslijnen / persberichten. 
* Verzorgen van de publiekscommunicatie en onderhouden van contacten naar alle doelgroepen en de media en waar nodig te staan van pers en media
* Voorbereiden, adviseren en zelfstandig uitvoering geven aan scenario’s om lokaal, provinciaal en (inter-)nationaal positieve aandacht te genereren voor het project in algemene zin en innovaties in het bijzonder (zowel in dagbladen, vakbladen als tv-uitzendingen) en het daarmee op de kaart zetten van het project (PR) Coördinatie van de communicatieactiviteiten naar externe stakeholders
* Uitvoering geven aan en indien nodig bijstellen van het communicatieplan met specifieke aandacht voor stakeholders, omgeving en bedrijven en bewaken tijdslijn van de uitvoering
* Onderhouden van de contacten met de omgeving (burgers, belangengroepen, dorpsraden)
* Onderhouden van de contacten met communicatiemedewerkers van de shareholders en afstemmen prominente (pers)uitingen en persberichten
* Aanspreekpunt en onderhouden contacten met ontwerpers en drukkers
* Beheer en redactie website en social media (waar onder Facebook en Twitter)
* Redigeren teksten en schijven nieuwsbrieven, persberichten, brochure- en foldermateriaal
* Vertalen van complexe informatie naar eenvoudige, duidelijke en helder leesbare teksten
* Voorbereiden  (powerpoint)presentaties en eventueel verzorgen van presentaties
* Organisatie evenementen, (publieks)excursies en veldbezoeken voor uiteenlopende doelgroepen
* Vervanging omgevingsmanager bij taken op gebied van communicatie
* Gevraagd en ongevraagd advies/opmerkingen geven op documenten die binnen het projectbureau worden opgesteld
* Organiseren afstemming met Opdrachtnemer (ON) over de publieke communicatie en de bouwcommunicatie en bewaken van de algehele communicatie
* Toetsen communicatie-activiteiten van de ON op uitvoering plan en op effectiviteit en rapporteert daarover richting omgevingsmanager

Kandidaat omschrijving 
Wij zoeken een enthousiaste collega die op een proactieve en daadkrachtige manier zich weet te bewegen en staande te houden in een politiek-bestuurlijke omgeving. De projectadviseur maakt deel uit van een team dat onder leiding staat van de omgevingsmanager.

De projectadviseur communicatie heeft aantoonbare ervaring bij een overheidsdienst en is bekend met de ins en outs van het projectgebied, de mensen die er wonen en de cultuur die er heerst. Hij/zij functioneert op minimaal HBO werk- en denkniveau, heeft een vlotte (en foutloze) pen en een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Competenties: bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn, zelfstandig, organisatiesensitiviteit, adviesvaardigheid, creatief, netwerkvaardigheid, overtuigingskracht, proactief, teamplayer, coöperatief gedrag en hands-on-mentaliteit.

Deze Projectadviseur Communicatie:
* heeft aantoonbaar ervaring in projectcommunicatie
* heeft aantoonbaar ervaring in projectmanagement
* is bekend met het projectgebied, de mensen aldaar en de cultuur
* heeft aantoonbaar ervaring met het inzetten en het coördineren van communicatiemiddelen
*  heeft aantoonbaar ervaring met het gebruik van social media
* heeft ervaring met visualisaties 
* heeft ogen en oren open voor communicatietrends, -issues en –ontwikkelingen
* heeft een flexibele instelling, het vermogen om te anticiperen en een proactieve houding
* beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
* is in staat om zaken te initiëren en uit zichzelf doelmatig actie te ondernemen
* is in staat om zelfstandig werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven 
* Kan aantoonbaar een projecten of innovaties 'op de kaart zetten' 
* kan goed samenwerken
* Het hebben van een netwerk bij de lokale en landelijke media is een pré

Eisen
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO op het gebied van communicatie
De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in de rol van projectadviseur communicatie in een integraal project.
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met projectcommunicatie en projectmanagement.
De kandidaat heeft specifieke gebiedskennis en regiokennis, nodig om de vertaling te maken van inhoud naar communicatievormen en -middelen in realisatiefase van een project.

Gunningscriteria
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in de rol van projectadviseur communicatie in een integraal project, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context.
De kandidaat toont aan ervaring te hebben met complexe communicatieprojecten en projectmanagement, waarbij meerdere partijen (zowel publiek als privaat) een duidelijk belang hebben en derhalve dienen te participeren in de totaalontwikkeling. 
Benoem en beschrijf concreet uw projecten / opdrachten waaruit blijkt dat u aan deze wens voldoet. Vermeld hierbij uw rol, functie en invulling van betrokkenheid (Maximaal 3 projecten - max  ½ A4 per project.)
De kandidaat heeft specifieke ervaring met het adviseren, initiëren en zelfstandig uitvoering geven aan scenario’s om lokaal, provinciaal en (inter-)nationaal positieve aandacht te genereren voor een project in algemene zin en innovaties in het bijzonder (zowel in dagbladen, vakbladen als tv-uitzendingen) Geef voorbeelden hoe specifieke kennis en ervaring met PR is gebruikt in relatie tot het 'op de kaart zetten van een project' (Maximaal 3 voorbeelden – max  ½ A4 per voorbeeld)

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

Senior HR Business Partner a.i.

Interim & Projecten
Lees meer

Hoofd Behandeling a.i.

Interim & Projecten
Lees meer

International Service & Development Engineer

Vast dienstverband
Lees meer

Collega Internal Auditing

Vast dienstverband
Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen