Manager Bedrijfsvoering Museum

Vacaturekenmerken

Functie:
Manager Bedrijfsvoering Museum
Naam organisatie:
estSCHUNCK
Dienstverband:
Vast dienstverband
Regio:
Limburg
Status:
Werving gestart
Solliciteren

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Functiebeschrijving

SCHUNCK is een plek, in het hart van Heerlen, waar we geestelijke rijkdom koesteren, nieuwe kleuren mengen en waar nieuwsgierigheid de motor is achter alles wat we doen. Nieuwsgierigheid naar de wereld direct om ons heen, naar de mening van anderen en ook naar andere geluiden uit verre oorden. SCHUNCK is een openbare bibliotheek, een museum voor beeldende kunst en architectuur en een muziek- en dansschool. In SCHUNCK kun je je ogen, oren, lichaam en geest ontwikkelen en voeden. Maar je mag ook gewoon koffie komen drinken. 
 
SCHUNCK Museum 
SCHUNCK Museum  is een kunst- en leercentrum van wereldklasse. Zij verlegt grenzen van haar publiek én van belangrijke kunstvormen met de nadruk op hedendaagse beeldende kunst en architectuur. Het museum heeft een internationaal bereik en het werkt samen met kunstenaars, architecten en partners uit de hele wereld. Parkstad, Nederland en de Euregio zijn de belangrijkste doelgebieden. Het museum presenteert tentoonstellingen en educatieve programma’s in het Glaspaleis én in de stad. In en vanuit het gebouw gaan hedendaagse beeldende kunst en architectuur in dialoog met de stad en de wereld. Met deze focus in en vanuit een spannend en dynamisch gebied met een heden en verleden van maatschappelijke en economische contrasten en transities die kenmerkend zijn voor postindustriële steden. De pijler hedendaagse beeldende kunst is verankerd in de rol van het museum als beheerder van de gemeentelijke collectie Heerlen, de oudste publieke kunstcollectie van Limburg (sinds 1955). We koesteren onze collectie als de zorgvuldig samengestelde verbeeldingstuin van de stad, zij is een voedingsbodem voor het tentoonstellings- en educatieprogramma én onze erfenis voor de toekomst. Het museum verrijkt, beheert en toont deze verzameling hedendaagse kunst als een belangrijke pijler van de Collectie Nederland. De collectie toont de historie van de regionale en nationale moderne kunst met als startpunt het abstract expressionisme van CoBrA en de ‘Amsterdamse Limburgers’. Tevens is het een staalkaart van vitaliteit en diversiteit met hedendaagse kunstwerken die de grenzen van hun medium en het maatschappelijke debat verleggen. Deze laatste lijn is vertegenwoordigd in de deelcollectie Crossover, verwijzend naar de vermenging van stijlen en disciplines in de hedendaagse beeldende kunst. Ook is er de deel collectie Aad de Haas, een mooie doorsnede van het oeuvre van deze regionale held met Rotterdamse roots. Verbinden, kennisdelen en stadsontwikkeling in samenwerking met architecten staan centraal in de pijler architectuur. SCHUNCK Architectuur opereert als een internationaal en regionaal presentatie- en expertisecentrum op het gebied van architectuur en stedenbouw. Het conserveert, continueert en innoveert de ruimtelijke kwaliteit van Heerlen en de regio. Bijzonder en onderscheidend is de mijnbouw-erfenis van veel modernistische architectuur in Heerlen. Deze collectie in en van de stad brengt SCHUNCK onder de aandacht middels duiding, onderzoek en behoud. Tegelijkertijd brengt dezelfde industriële erfenis specifieke ruimtelijke en stedenbouwkundige uitdagingen met zich mee die reflectie, samenwerking en bijzondere oplossingen nodig hebben. Dit gebeurt in tentoonstellingen, ontmoetingen en evenementen met aandacht voor de architectuur van de 20ste en 21ste eeuw en voor de culturele stromingen die ten grondslag liggen aan de bouw, behoud en renovatie van het Glaspaleis en de stad. Daarbij wordt naar een constante beweging gestreefd tussen stimuleren en reflecteren, tussen innovatie en traditie, om bewust wording en dialoog te bevorderen. 
De Artistiek Leider is eindverantwoordelijk voor het Museum en vertegenwoordigd de afdeling in het MT. 
 
Voor SCHUNCK Museum zoeken wij een: 
Manager Bedrijfsvoering Museum (20-24 uur p/wk)
 
Positie Manager Bedrijfsvoering Museum 
De Manager Bedrijfsvoering Museum vormt samen met de Artistiek Leider het management van de afdeling. 
De Manager Bedrijfsvoering Museum geeft leiding aan de medewerkers (15 professionals) en draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inrichting en bedrijfsvoering van de afdeling. 
De Manager Bedrijfsvoering Museum is vaste plaatsvervanger van de Artistiek Leider. 
 
Taken Manager Bedrijfsvoering Museum 
Leidinggeven en Bedrijfsvoering afdeling 
• Hiërarchisch leiding geven aan de medewerkers van de afdeling (met uitzondering van Artistiek Leider). 
• Uitvoering geven aan het geldende HRM-beleid en waarborgen van de continuïteit binnen de afdeling door een adequate formatie en personele bezetting. 
• Stimuleren en enthousiasmeren van de medewerkers. 
• Ontwikkelen, bewaken en bevorderen van de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers en door hen te leveren prestaties. 
• Organiseren van structureel werkoverleg met medewerkers en hierbij uitwisselen van informatie om afstemming in het werk te realiseren. 
• Opstellen en realiseren van afdelingsjaarplan, passend binnen het SCHUNCK-bedrijfsplan en geldende (beleids)kaders en rapporteren over de voortgang door middel van periodieke managementrapportages aan de Directie. 
• Binnen geldende kaders van de bedrijfsvoering en het afdelingsjaarplan sturing geven aan de afdeling op bedrijfseconomisch, sociaal en organisatorisch terrein, zodat de effectiviteit en efficiency wordt bewaakt en het jaarplan kan worden gerealiseerd (dan wel bijgestuurd, indien veranderende omstandigheden/prioriteiten hierom vragen). 
• Waarborgen van de afstemming met andere afdelingen en organisatieonderdelen. 
• Beheren van het afdelingsbudget; tijdig signaleren van (dreigende) afwijkingen, bijsturen. 
 
Beleid en uitvoering 
• In samenspraak met de Artistiek Leider ontwikkelen van het beleid betreffende de aandachtsgebieden van de afdeling. Het adviseren van de Directie ter zake en zorgdragen voor de implementatie en realisatie van vastgesteld beleid. 
• Opstellen van beleidsvoorstellen en notities ten behoeve van door de Directie te nemen besluiten. 
 
Fondsenwerving 
• Verantwoordelijk voor de zakelijke en organisatorische kant van subsidie- en fondsenwerving. 
• Opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk. Het vertegenwoordigen van de organisatie in externe overlegstructuren en bijeenkomsten in dit kader. 
 
Kenmerken van de manager die wij zoeken 
• Heeft bij voorkeur werkervaring in de culturele sector, of uitgesproken affiniteit met de sector en een aantoonbaar netwerk in het culturele werkveld’ 
• HBO/academisch werk- en denkniveau; 
• Heeft een coachende leiderschapsstijl en weet een team van ervaren professionals te motiveren; 
• Heeft uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden; 
• Heeft kennis en ervaring van Bedrijfsvoeringsprocessen; 
• Is een teamplayer; 
• Is hands-on en heeft een flexibele instelling; 
• Is Staat stevig in de schoenen, beschikt over overtuigingskracht, is kritisch, nieuwsgierig en een doorzetter. 
 
Honorering 
Staat in verhouding tot de zwaarte van de functie. 
 
Dienstverband 
Intentie tot een vast dienstverband met als start een dienstverband van één jaar op basis van 20-24 uur per week. 

Sluitingstermijn:
4 april 2021
 
Interesse? 
Limbourg & Partners verzorgt de werving en preselectie voor deze positie. 
Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Frank van Thor, Senior Consultant (06-4601 8387) of Jacco Kempen, Managing Director (06-20634950) . Wil je direct reageren dan zien we jouw CV met korte motivatie graag tegemoet. (www.Limbourg.eu)

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Stel uw vraag

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

(Senior) Consultant

Vast dienstverband
Lees meer

Manager Flexpool

Vast dienstverband
Lees meer

Locatiemanager Kinderopvang

Vast dienstverband
Lees meer

Teamleider HRD/ Programmaman. Sterk Teamwerk

Vast dienstverband
Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen