Andere vacatures

EHS Engineer

Discipline
Productie & Techniek


Het bedrijf

Onze opdrachtgever, Sekisui S-Lec B.V. maakt onderdeel uit van Sekisui S-Lec Europe B.V., onderdeel van het Japans chemisch concern, Sekisui Chemical Co. Ltd. in Japan. Sekisui S-Lec B.V. is producent van PVB-interlayerfilm met 6 productielocaties wereldwijd. De PVB-interlayerfilm vindt zijn toepassing in het gelamineerde glas binnen de automotive en architectuur markt. Het bedrijf voorziet vanuit 2 wereldwijde productielocaties in haar eigen grondstofbehoefte; nl. de PVB-resin. In Nederland is er een Film Plant in Roermond en een Resin Plant in Geleen. Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats in lijn met ondernemingsdoelstellingen en wettelijke kaders en richtlijnen waarbij hoogstaande normen op het terrein van arbo & milieu, gezondheid, veiligheid, kwaliteit en 5S in acht worden genomen. De functie van EHS (Environment, Health & Safety) Engineer is gesitueerd in de Film Plant in Roermond met een focus op het fabrieksgedeelte. De EHS Engineer heeft een nauwe samenwerking met de Assistant Manager QS & EHS waarbij de EHS Engineer zich richt op alle vereiste activiteiten op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid. De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) staat daarbij centraal bij de verschillende activiteiten .De functionaris heeft in deze functie geregeld contacten met externe adviesbureaus en leveranciers en interne contacten van hoog tot laag over uiteenlopende EHS-aspecten. De voertaal in de functie is Nederlands en incidenteel wordt Engels gebruikt in geval van communicatie met Japanse collega’s binnen de Film Plant.


Functieomschrijving

FUNCTIEPROFIEL
-actueel houden van de status van de RI&E
-vertalen van de RI&E, in afstemming met de organisatie, in plan van aanpak
-zorg dragen voor de uitvoering van risicoanalyses
-overleggen met OR en belanghebbenden over uitvoering activiteiten
-uitvoeren van de functie van ‘Preventiemedewerker’
-adviseren van organisatie, zowel gevraagd als ongevraagd, op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid
-uitzoeken van kwesties en antwoord geven aan betrokkenen
-uitdragen van het belang van een gezonde en veilige werksituatie
-signaleren van onveilige werksituaties en aanspreken van belanghebbenden
-opstellen van procedures en werkmethoden
-bespreken, onderzoeken en opvolgen van incidenten i.s.m. afdelingsverantwoordelijken en management
-aandragen van verbeterpunten ter voorkoming van soortgelijke incidenten
-verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de organisatie
-zorgen voor goed gedocumenteerde vergunningsaanvragen m.b.t. bouw, milieu en omgeving; verzamelen vereiste gegevens, tekeningen en constructieberekeningen
-uitbesteden nader onderzoek indien nodig
-onderhouden van contact met bevoegd gezag
-begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van zowel interne inspecties als in-/externe audits; ook op het gebied van kwaliteit
-begeleiden van bezoek van auditteams
-opvolgen van hieruit voortvloeiende acties en treffen van verbetermaatregelen
-bijhouden wijzigingen relevante wet- en regelgeving
-beoordelen of wijzigingen van invloed zijn op de organisatie
-maken van een vertaalslag en intern communiceren over de mogelijke impact
-Zorgen voor een passende structuur voor de bedrijfshulpverlening zodat in de organisatie
algemeen bekend is hoe gewerkt wordt en er adequaat gereageerd kan worden in geval van calamiteiten, w.o.: -organiseren, faciliteren en verbeteren van trainingen en oefeningen
-toezicht houden op BHV-inspecties
-U rapporteert aan de Plant Manager

OPLEIDING & ERVARING
-U beschikt over een relevante afgeronde middelbare opleiding, Veiligheidskunde;
-Een aanvullende opleiding Milieutechnologie is een pré in deze functie;
-U heeft minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur in een productie omgeving);
-U bent bekend met, en blijft op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu;
-U heeft ervaring met het opzetten en onderhouden van kwaliteit- en milieusystemen;
-U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.

PERSOONSPROFIEL
Handhaven van algemene, professionele, sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. In staat zijn om zonder directe hulp van anderen acties op te starten en af te handelen. Alert zijn op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium naar handelen. Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten en concentratie, met uitsluiting van factoren die de aandacht zouden afleiden. Het vermogen om doeltreffend te communiceren, rekening houdend met het niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

HONORERING
Onze opdrachtgever biedt de geschikte kandidaat een kwalitatief zeer goed en competitief arbeidsvoorwaardenpakket en uitstekende carrière mogelijkheden. Een uitdagende job binnen een uitdagende productie organisatie.

Sluitingstermijn; 21 mei a.s.