Andere vacatures

Projectleider informatievoorziening Burgerzaken en Gegevensuitwisseling a.i.

Discipline
Beleid & Bestuur


Functieomschrijving

Projectleider informatievoorziening Burgerzaken en Gegevensuitwisseling a.i.

Start: 12 augustus 2018
Eind: 31 januari 2019 (met optie tot verlenging)
Dagen per week: gemiddeld 2 dagen per week
Standplaats: Zuid Limburg

Opdrachtomschrijving
Projectleiding en deelname van de werkgroep I&A en dienstverlening voor de herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen naar de gemeente Beekdaelen in oprichting, zodat uitvoering van de taken op het gebied van Burgerzaken en gegevensuitwisseling per 1 januari 2019 kunnen worden uitgevoerd.
In de 1e helft van 2018 heeft er een aanbesteding plaats gevonden voor een nieuw Burgerzakensysteem en systeem voor gegevensuitwisseling.Deze systemen zullen onder leiding van de projectleider in samenwerking met de organisatie en leverancier geïmplementeerd worden en de informatiehuishouding dient geharmoniseerd te worden.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een projectleider met aantoonbare recente ervaring met het implementeren van een systeem voor burgerzaken en gegevensuitwisseling bij de gemeentelijke overheid. Deze ervaring dient aangetoond te worden met een opdrachtgeversverklaring van een of meerdere afgeronde eerdere opdracht(en).
Wij verwachten een flexibele beschikbaarheid, variërend van 8 tot 24 uren per week gedurende de opdracht.

De taken van de projectleider zijn:
1. Het opstellen van een projectplan in samenwerking met de leverancier van de systemen.
2. het inplannen en organiseren van de werkzaamheden die in Onderbanken, Nuth en Schinnen moeten worden uitgevoerd voor de fusie die per 1-1-2019 geeffectueerd moet zijn.
3. aanspreekpunt en contactpersoon voor realisatie van technische koppelingen en gegevensuitwisselingen.
4. aanspreekpunt zijn van de functioneel applicatiebeheerder(s).
5. het organiseren van de proefconversie, inclusie de controle en acceptatie.
6. het organiseren van de definitieve conversie, inclusief controle en acceptatie
7. het organiseren van de opleidingen en het opleidingsmateriaal van en voor de medewerkers
8. het communiceren, op de hoogte houden en betrekken van de medewerkers uit de huidige drie organisaties bij dit project.
9. het aanspreekpunt zijn voor de leverancier, de RVIG en de werkgroepen I&A en dienstverlening.
10. De regie op en de voortgang van het project structureel bewaken en indien knelpunten zich voordoen deze signaleren en binnen de beschikbare middelen proberen op te lossen.

Eisen
Werkervaring: Op cv aantoonbaar in de afgelopen 6 jaar, 5 jaar werkervaring op het gebied van projectleiding binnen de gemeentelijke overheid. Referentie vereist
Werkervaring: Op cv aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar, 3 jaar ervaring met implementatie van een burgerzaken- en gegevensuitwisselingssysteem. Referentie vereist
Ervaring: De kandidaat dient ervaring te hebben in een gemeentelijke fusie omgeving. Referentie vereist

Gunningscriteria
Ervaring: Op cv aantoonbaar werkervaring op het gebied van Projectleider Burgerzaken.
Ervaring: Op cv aantoonbaar werkervaring op het gebied van implementatie systeem Burgerzaken en gegevensuitwisseling