Disclaimer

Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden

Limbourg & partners heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en dealers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder-staande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronder staande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Limbourg & partners of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de websites. Ter bescherming van de belangen van Limbourg & partners en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
– het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
– het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Limbourg & partners;
– kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Limbourg & partners bevatten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Limbourg & partners is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Limbourg & partners behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen.
De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Limbourg & partners en vormt geen enkele waarborg. Limbourg & partners wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites

De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Limbourg & partners is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Limbourg & partners is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Limbourg & partners op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Limbourg & partners is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Limbourg & partners biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van producten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Limbourg & partners indien u meer specifieke productinformatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

 

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

SALES & ACCOUNTMANAGER RENTAL

Lees meer

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu

Lees meer

Controller (Lid MT)

Loondienst, Vaste Aanstelling
Lees meer

Lid Raad van Toezicht (5X)

Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen