Privacy Policy

Privacyverklaring Limbourg & Partners

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Limbourg & Partners kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Limbourg & Partners, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Limbourg & Partners verstrekt. Limbourg & Partners kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

voor- en achternaam

adresgegevens

telefoonnummer

e-mailadres

Curriculum Vitae

Salarisindicatie

Waarom heeft Limbourg & Partners uw gegevens nodig?

  1. Wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert of door hen benadert wordt, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van Limbourg & Partners, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u Limbourg & Partners toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Voorafgaand aan de uitvoering van een kandidatenovereenkomst dient de kandidaat aan Limbourg & Partners de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken en de documenten voor te leggen die nodig zijn voor de uitvoering van deze kandidatenovereenkomst en de toepassing van de geldende sociale, fiscale en arbeidswetgeving. Als noodzakelijke inlichtingen beschouwen wij alleszins:

Familienaam en voornaam

Voorletters

Geboortedatum en -plaats

Nationaliteit

Kopie van identiteitskaart

Tewerkstellingsvergunning

Verblijfsvergunning

Rijbewijs

Burgerservicenummer

Talenkennis

Geslacht

Domicilieadres

Woonadres

Telefoonnummer (vast & mobiel)

Mailadressen

Linkedin

Facebook

IBAN-nummer

Burgerlijke staat

Pensioengegevens

Functie

Loon

Arbeidsduur

Diploma’s en certificaten

Beroepservaring

Gegevens vorige werkgever

Periode/ projectduur

Periode van voorafgaande werkloosheid

Curriculum Vitae

Sollicitatiebrief/mail

Indien de kandidaat weigert de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken of documenten voor te leggen, behoudt Limbourg & Partners zicht het recht de uitvoering van de kandidatenovereenkomst op te schorten. Bij elke wijziging van deze persoonsgegevens brengt de kandidaat Limbourg & Partners spontaan en zonder uitstel op de hoogte.

(d) Limbourg & Partners bewaart tevens in het dossier bijkomend volgende persoonsgegevens:

Interim overeenkomst

Plaatsingsbevestigingen

Arbeidsovereenkomst

Loonbelastingverklaring

UWV status

UWV gerelateerde documenten

Belastingdienst gerelateerde documenten

Documenten van Gemeenten

Ingebrekestellingen, verwittigingen, schorsingen, kennisgevingen van de beëindiging van de kandidatenovereenkomst

Afwezigheden ongeacht de reden

Doelgroepverklaring

Beoordelingsformulieren

Verklaring Omtrent Gedrag

Exitformulier

Studieovereenkomst

Testresultaten

Ontslagbevestiging

Loonbeslagen

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Limbourg & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.
Met welke dienstverleners worden uw gegevens gedeeld ?

Limbourg & Partners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het recht van de kandidaat gegevens in te zien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@limbourg.nl
Limbourg & Partners zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Cookies en vergelijkbare technieken

Limbourg & Partners gebruikt alleen functionele cookies met het doel de website optimaal te laten werken

Beveiligen

Limbourg & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Limbourg & Partners, www.Limbourg.eu, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Limbourg & Partners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Limbourg & Partners op via info@limbourg.nl

Wij zijn te bereiken:

Adres:
Australiëlaan 17, 6199 AA  MAASTRICHT-AIRPORT

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
14065962

Telefoon:
043-3585432

E-mailadres:
info@limbourg.nl

 

Uitgelichte vacatures

Let's make the perfect match!

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

(SENIOR) MANAGER HUMAN RESOURCES

Lees meer

SALES & ACCOUNTMANAGER RENTAL

Lees meer

Heeft u vragen? We staan u graag te woord.

Contact opnemen